fbpx

Algemene voorwaarden

1 Geldigheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het reisaanbod tussen Sustainable Adventurer en de deelnemer aan een groepsreis en/of privéreis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2 Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door een boeking op de website van Sustainable Adventurer. 

3 Persoonsgegevens

Door de aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden verstrekt aan de overige deelnemers. Hierdoor kunnen we als organisatie gemakkelijk communiceren voor, tijdens en na de trip. 

4 Overnachting

Overnacht wordt in hostels, hotels, boten, lodges, tenten of (berg)hutten. Dit is afhankelijk van de reis en wordt expliciet vermeld in het reisaanbod.

5 programmawijziging

Sustainable Adventurer spant zich tot het uiterste in om de voorgenomen reis te laten verlopen volgens de vooraf verstrekte informatie. De reisbegeleider van Sustainable Adventurer, Mara Goorts, of haar vervanger, heeft het recht naar eigen oordeel noodzakelijke programmawijzigingen door te voeren. Gedacht moet worden aan onder meer omstandigheden op het gebied van weer, terrein en de gezondheid van de deelnemers of de instructeur, gids of fotograaf zelf. Daarnaast, omdat we het belangrijk vinden om de lokale middenstand te steunen, zit hier ook een mate van onvoorspelbaarheid. Mocht een bepaalde activiteit door een lokale partner worden geannuleerd, dan wordt in overleg met de deelnemers naar een passend alternatief gekeken.

6 prijzen

Sustainable Adventurer behoudt zich het recht om reissommen van elke willekeurige reis op elk gewenst moment aan te passen. De actuele verkoopprijzen staan op onze website gepubliceerd. Het kan dus voorkomen dat medereizigers een andere reissom hebben betaald. Prijzen verschillen naar gelang bezetting en tijdstip van boeking. Op geen enkel moment kan Sustainable Adventurer overgaan tot restitutie van het verschil in reissommen.

Voor de reizen met vertrek in het volgende kalenderjaar behouden wij ons het recht om routes en prijzen aan te passen en door te berekenen. Indien BTW-voorschriften worden gewijzigd, passen wij de prijzen aan. Dit geldt ook voor andere belastingen en toeslagen.

7 betalingsprocedure

De boeking is pas voltooid na afronding van de betaling. De betaling vindt plaats via één van de aangeboden betaalmethoden. 

8 annulering

  1. Annulering door de deelnemer dient telefonisch of per sms te gebeuren naar het volgende telefoonnummer van Sustainable Adventurer: (+31)615164130. Bij annulering van de reis korter dan 7 dagen voor de begindatum van de tocht blijft 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering van korter dan 14 dagen voor de begindatum is de deelnemer 75% van het totaalbedrag verschuldigd, korter dan 28 dagen voor de begindatum 50%, en bij annulering langer dan 28 dagen is alleen de aanbetaling verschuldigd.

  2. Sustainable Adventurer heeft het recht een reis te annuleren in elk geval indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het programma gepubliceerde aantal. Dit gebeurt uiterlijk 21 dagen voor vertrek. Sustainable Adventurer gaat altijd haar uiterste best doen om een gewenste alternatieve reis en/of vertrekdatum aan te bieden, waarbij je per persoon eenmalig €50,- korting krijgt. Restitutie van de reissom (onder aftrek van de voor de reis reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van transport of accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden) is ook mogelijk. Sustainable Adventurer kan in deze situatie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige door een deelnemer geleden schade.

  3. Annulering door Sustainable Adventurer in een ander geval dan betreffende het aantal aanmeldingen, zal tot het uiterste vermeden worden. Te allen tijde zal dan geprobeerd worden een vervangende, gelijkwaardige reisbegeleider te vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt geannuleerd en zal al het door de deelnemers reeds betaalde geld worden terugbetaald onder aftrek van de voor de reis reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van transport of accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden.

  4. Indien er sprake is van een door de overheid gegeven negatief reisadvies voor het gebied waar de (vaar)tocht plaats zal vinden, dan is er sprake van overmacht. Sustainable Adventurer behoudt het recht om het geplande weekend niet door te laten gaan, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

9 verzekering

Iedere deelnemer is verplicht om een passende reisverzekering af te sluiten die ook de sportieve outdoor activiteiten dekt die in het programma zijn opgenomen. Heeft de deelnemer een doorlopende reisverzekering dan controleert de deelnemer derhalve of risicosporten die op het programma staan (indien van toepassing), zijn meeverzekerd.

10 Fysieke conditie

Iedere deelnemer is verplicht op het inschrijfformulier aan te geven indien medicijnen geslikt worden en/of aandoeningen aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op het functioneren van die deelnemer.

11 iets niet in orde?

Laat de reisbegeleider of de support direct weten wanneer iets niet in orde is, zodat we een oplossing kunnen zoeken. Achteraf kunnen we een eventuele tegenvaller immers niet meer goedmaken. Wordt het probleem ter plaatse niet naar tevredenheid opgelost, neem dan altijd contact op met mara@sustainableadventurer.com. Indien een klacht niet tijdens de reis zo snel mogelijk bij de reisorganisatie wordt gemeld, kan recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

12 uitsluiting van aansprakelijkheid

Er kunnen bepaalde omstandigheden zich voordoen die Sustainable Adventurer noodzaakt, ter plaatse of voor vertrek, wijzigingen in route, accommodatie of vervoer door te voeren. Sustainable Adventurer aanvaard geen aansprakelijkheid bij wijzigingen in het reisschema als gevolg van vertragingen, het missen van aansluitende treinen of andere onvoorziene omstandigheden bij treinmaatschappijen en eventueel hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen in het programma.

Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Sustainable Adventurer zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener of zodanig toekent of toestaat.

Sustainable Adventurer is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde vaneen door de reiziger afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Sustainable Adventurer draagt zorg voor een veilige en verantwoorde reis. Hiertoe werkt Sustainable Adventurer met gediplomeerde vervoerders, gidsen en/of instructeurs in geval van sportieve outdoor activiteiten.

Sustainable Adventurer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en voor schade aan enig eigendom van de deelnemer. De deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat op reis gaan risico’s met zich meebrengt. 

De reisbegeleider van Sustainable Adventurer kan op grond van eigen inschatting deelname aan de gehele activiteit, of bepaalde onderdelen daarvan, ontzeggen aan deelnemers. Deelnemers van Sustainable Adventurer dienen over een goede basisconditie te beschikken.

13 Garantie Geregeld door VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Sustainable Adventurer gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Sustainable Adventurer niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.
Shopping Cart
Scroll to Top