fbpx

Privacy policy verklaring

Sustainable Adventurer hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sustainable Adventurer houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Dit betekent dat:

 • Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Sustainable Adventurer passen de technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Sustainable Adventurer geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze zullen respecteren

Als Sustainable Adventurer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

Als je bij ons een reis hebt geboekt, moeten we persoonsgegevens van jou als klant verwerken vanwege administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door jou geboekte reis, zoals bijvoorbeeld reserveringen verzorgen voor transport, accommodaties of bij activiteiten. Daarnaast moeten we kunnen communiceren over je geboekte reis. Ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk over deze gegevens te beschikken.  

De basis om je persoonsgegevens te gebruiken ligt in de overeengekomen reisovereenkomst die wij met elkaar hebben afgesloten.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sustainable Adventurer de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet wensen. Als deze gegevens door jou worden aangeleverd, is dit uiteraard met jouw toestemming
 • We gebruiken ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg ervoor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren

Je persoonsgegevens of die van je reisgenoten worden door Sustainable Adventurer opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Ze worden opgeslagen en gebruikt om je te informeren over de reizen. Na de reis bewaren wij je gegevens, tenzij je ons laat weten dat je dat niet wilt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Sustainable Adventurer verstuurt regelmatig nieuwsbrieven aan klanten en geïnteresseerden. Wil je de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je inschrijven via een formulier op de Sustainable Adventurer website.

Op het formulier vragen wij je naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens van de nieuwsbrief abonnees worden door Sustainable Adventurer gebruikt om je te informeren over ons aanbod, komende events, inspiratie en tips te geven over avontuurlijker, duurzamer en betekenisvollere levensstijl.

Je persoonsgegevens worden door Sustainable Adventurer bewaard en alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen gedurende de periode dat je bent aangemeld. Je kunt je hier afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden voor onze reizen worden door Sustainable Adventurer verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking over ons aanbod in de vorm van een of meerdere brochures.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) (het aanvragen van brochures) kan Sustainable Adventurer de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres

Je persoonsgegevens worden door Sustainable Adventurer opgeslagen ten behoeve van het toesturen van brochures gedurende de periode dat je gezien wordt als een geïnteresseerde van de Sustainable Adventurer reizen. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft bij het boeken van een reis zullen wij niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst. 

Voor het meten van relevante online campagnes kunnen telefoonnummers, e-mailadressen en adressen geanonimiseerd en op een privacy-veilige manier (‘gehashed’) gedeeld worden met Google.

Bewaartermijn

Sustainable Adventurer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Alle personen die namens Sustainable Adventurer van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je communicatie met Sustainable Adventurer

Als je ons een e-mail stuurt, online of via sociale media met ons chat, leggen wij je communicatie met ons vast voor kwaliteit en leerdoeleinden.  

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij wij deze nog nodig hebben voor de uitvoering van de reis. 

 

Geautomatiseerde technologieën

Indien je onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: websitegedrag, websitepatronen en browserinformatie. We verzamelen deze gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens website bezoek onthouden en opslaan op je computer/apparaat.

 

Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats vergemakkelijken ze het surfen door inlognamen, wachtwoorden, inhoud van winkelwagentjes en bijvoorbeeld laatst bekeken reizen te onthouden. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen en welke pagina’s populair zijn. Er zijn ook cookies die registreren welke websites je bezoekt en zo een inschatting maken van je interesses. Voor het leveren van een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van de website plaatst Sustainable Adventurer cookies op jouw computer. 

De cookies worden dus gebruikt om de Sustainable Adventurer-website beter te laten functioneren en het web-bezoek te monitoren. Wij kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Bezoek je onze site via een nieuwsbrief dan word je automatisch ingelogd door middel van een cookie. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat je sneller vindt wat je zoekt. Wij kunnen cookies niet herleiden tot een pc of individu.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

mara@sustainableadventurer.com of +31(0)615164130

Contactgegevens

Sustainable Adventurer
Postbus 9701
3506 GS Utrecht 

Laatste update: december 2022

Winkelwagen
Scroll naar boven